Planet Skolelinux

August 03, 2014

Petter Reinholdtsen

Lenker for 2014-08-03

Lenge siden jeg har hatt tid til å publisere lenker til skriverier jeg har hatt glede og nytte av av å lese. Her er en liten norsk lenkesamling.

 • Sjøslag om fiskemilliardene (NRK Ytring 2014-03-03) - litt om hvordan de norske felles matressurser røves fra felleskapet.
 • Matkrisen kan komme til Norge (Aftenposten 2014-4-01) - hvordan miljøendringene vil gjøre matproduksjonen i Norge mer sårbar.
 • Norge trenger kornlager (NRK Ytring 2014-06-07) Chr. Anton Smedshaug forteller litt om Norges sårbare matsituasjon etter at Staten solgte Norges kornlager.
 • PST vil overvåke datatastaturer (NRK 2014-03-04) - PST ønsker retten til å bryte seg inn på private PC-er og legge inn spionprogrammer. Hvilket nok vil gjøre Linux mer populært, men gjør at en i enda mindre grad enn i dag kan stole på datamaskiner - neppe en god ide for samfunnet totalt sett.
 • «Ruter fremstår som et pøbelvelde» (OsloBy 2014-03-05) - et eksempel på hvordan kollektivtransportselskapet i Oslo håndterer sine kunder.
 • Clear Channel nektet å vise Greenpeace-reklame i Oslo (Dagbladet 2014-03-05) - forteller litt om hvordan hvilke budskap som når ut i det offentlige rom kontrolleres i Norge.
 • Svarte ikke på kritikken (Dagbladet 2014-03-06) - innlegg fra Norsk presseforbund der de nok en gang tar opp det forkastelige i at politiet nå har full tilgang til å bedrive telefonkontroll av advokater.
 • «Putin spiller poker, ikke sjakk. I sjakk har man regler.» (Aftenposten 2014-03-08) - sjakklegenden Kasparov forklarer litt om hvordan han ser at Russlands politikk fungerer, blant annet i lys av started av Ukraina-krisen.
 • I seng med fienden (Aftenposten 2014-03-10) - kronikk fra Eirik H. Vinje om hvordan menn og kvinner settes opp mot hverandre i det offentlige ordskiftet, kanskje på sviktende grunnlag.
 • Fritt frem for skulk (Aftenposten 2014-03-14) - skildring av hvordan norske elever i dag ikke lenger har rimelig krav om oppmøte på skolen.
 • «Datalagringsdirektiv» avslørte abort, sykdom og våpenkjøp (Aftenposten 2014-03-14) - om hvordan forskere har dokumentert hvordan innsamling av metadata om telefoni og Internett-bruk kan være svært avslørende.
 • Konsentrasjonssvikt på pensum (Dagbladet 2014-03-14) - Kommentar om hvordan (feil) bruk IKT i skolen kan ødelegge mer enn det bidrar til læring.
 • Reservasjonsrettsstaten (blogg fra Doremus 2014-02-09) - morsom beskrivelse om hvordan regjeringens forslag til reservasjonsrett for leger kan utvides til å gjelde alles samvittighet.
 • Autoritær gjøkunge (Aftenposten 2014-03-25) - Kronikk av Bjørn Stærk om snurpenots-overvåkningen som varsleren Snowden dokumenterte.
 • Leveransekrise i Offentlig sektor – mener Mike Bracken, Executive Director of Digital in the Cabinet Office (blogg fra Friprog-senteret 2014-03-26).
 • Norge må stanse avlyttingen (Dagbladet 2014-03-26) - leserinnlegg fra Felix Horne der han ber om at Norge gjør en innsats for å få slutt på overvåkning av innbyggerne som gjøres i Norge av Etiopiske myndigheter.
 • Demokrati er ingen naturlig styreform (Aftenposten 2014-04-01) - kronikk av Stein Ringen om hvordan demokrati som styreform går tapt når innbyggerne tar det for gitt.
 • Ytringsansvar ere Enhver tilladte! (NRK Ytring 2014-04-01) - innspill fra Trygve Svensson og Helge Svare om at hver enkelt av oss har et ansvar for å ytre oss i den offentlige debatten.
 • Jeg er ingen god samfunnsborger (Aftenposten 2014-04-16), kronikk av Simen Tveitereid om alternative måter å motiveres i samfunnet, uten å hige etter mer penger og flere ting.
 • DLD-dommen: Avgjørelsen får umiddelbar virkning (Aftenposten 2014-04-10) - kronikk av Høyres Michael Tetzschner, en partiutbryter i DLD-saken som stemte nei til DLD i Stortinget i 2011.
 • Datalagringsdirektivets endelikt (blogg fra John Wessel-Aas 2014-04-11) - oppsummering av hvordan direktivet ble funnet ugyldig i EU-domstolen.
 • Kronikk: Kapitulasjonspresidenten (VG 2014-04-22) - kronikk av Einar Kr. Steffenak om hvordan Stortingspresidenten og regjeringen viser sin prinsippløshet i møte med Kina.
 • Innerst inne er alle nordmenn (Aftenposten 2014-04-27) - kronikk fra Bjørn Stærk om hvordan vi i Vesten i stor grad baserer oss på en fantasi om at alle i verden bærer på en drøm om å bli som oss.
 • Det italienske senatet gav seg selv 134 milliarder euro i sluttpakke (Aftenposten 2014-06-19) - forsker Simen Gaure forteller hvordan løgner og fantasi fra nettkilder i stor grad blir akseptert som sannhet - antagelig også av deg og meg.
 • Et forsvar for bråkmakerne (Dagbladet 2014-05-30) - kronikk av Dag Øystein Nome som beskriver hvordan dagens skole ikke fungerer så godt for mange elever.
 • Betalte med slitt seddel - havnet i arresten (Osloby 2014-06-25)) - dokumentasjon av Oslopolitiets angrep på vår alles rett til å ferdes uten elektronisk sporing. Jeg bruker kontanter i så stor grad som mulig da banken ikke har noe med hvor jeg er og hva jeg kjøper. Vi som gjør dette risikerer som beskrevet overgrep som frihetsberøvelse og registrering og lagring av fingeravtrykk og bilde i politiets database over mistenkte.
 • Fredsprisen til Snowden (Aftenposten 2014-06-28) - leder som forklarer hvorfor varsleren Snowden bør få fredsprisen.
 • Strategi for politistaten (Dagbladet 2014-08-01) - leder som advarer om sterke krefter som bruker terrortrusselen til å lirke Norge nærmere å bli en politistat.
 • Vi må tenke nytt om narkotika (NRK Ytring 2014-08-03) - Mark Lewis forklarer hvorfor legalisering og offentlig kontroll av narkotikamarkedet er mye bedre enn å overlate det til kriminelle.

August 03, 2014 09:00 PM

July 31, 2014

Petter Reinholdtsen

Debian Edu interview: Bernd Zeitzen

The complete and free “out of the box” software solution for schools, Debian Edu / Skolelinux, is used quite a lot in Germany, and one of the people involved is Bernd Zeitzen, who show up on the project mailing lists from time to time with interesting questions and tips on how to adjust the setup. I managed to interview him this summer.

Who are you, and how do you spend your days?

My name is Bernd Zeitzen and I'm married with Hedda, a self employed physiotherapist. My former profession is tool maker, but I haven't worked for 30 years in this job. 30 years ago I started to support my wife and become her officeworker and a few years later the administrator for a small computer network, today based on Ubuntu Server (Samba, OpenVPN). For her daily work she has to use Windows Desktops because the software she needs to organize her business only works with Windows . :-(

In 1988 we started with one PC and DOS, then I learned to use Windows 98, 2000, XP, …, 8, Ubuntu, MacOSX. Today we are running a Linux server with 6 Windows clients and 10 persons (teacher of children with special needs, speech therapist, occupational therapist, psychologist and officeworkers) using our Samba shares via OpenVPN to work with the documentations of our patients.

How did you get in contact with the Skolelinux / Debian Edu project?

Two years ago a friend of mine asked me, if I want to get a job in his school (Gymnasium Harsewinkel). They started with Skolelinux / Debian Edu and they were looking for people to give support to the teachers using the software and the network and teaching the pupils increasing their computer skills in optional lessons. I'm spending 4-6 hours a week with this job.

What do you see as the advantages of Skolelinux / Debian Edu?

The independence.

First: Every person is allowed to use, share and develop the software. Even if you are poor, you are allowed to use the software included in Skolelinux/Debian Edu and all the other Free Software.

Second: The software runs on old machines and this gives us the possibility to recycle computers, weeded out from offices. The servers and desktops are running for more than two years and they are working reliable.

We have two servers (one tjener and one terminal server), 45 workstations in three classrooms and seven laptops as a mobile solution for all classrooms. These machines are all booting from the terminal server. In the moment we are installing 30 laptops as mobile workstations. Then the pupils have the possibility to work with these machines in their classrooms. Internet access is realized by a WLAN router, connected to the schools network. This is all done without a dedicated system administrator or a computer science teacher.

What do you see as the disadvantages of Skolelinux / Debian Edu?

Teachers and pupils are Windows users. <Irony on> And Linux isn't cool. It's software for freaks using the command line. <Irony off> They don't realize the stability of the system.

Which free software do you use daily?

Firefox, Thunderbird, LibreOffice, Ubuntu Server 12.04 (Samba, Apache, MySQL, Joomla!, … and Skolelinux / Debian Edu)

Which strategy do you believe is the right one to use to get schools to use free software?

In Germany we have the situation: every school is free to decide which software they want to use. This decision is influenced by teachers who learned to use Windows and MS Office. They buy a PC with Windows preinstalled and an additional testing version of MS Office. They don't know about the possibility to use Free Software instead. Another problem are the publisher of school books. They develop their software, added to the school books, for Windows.

July 31, 2014 06:30 AM

July 23, 2014

Petter Reinholdtsen

98.6 percent done with the Norwegian draft translation of Free Culture

This summer I finally had time to continue working on the Norwegian docbook version of the 2004 book Free Culture by Lawrence Lessig, to get a Norwegian text explaining the problems with todays copyright law. Yesterday, I finally completed translated the book text. There are still some foot/end notes left to translate, the colophon page need to be rewritten, and a few words and phrases still need to be translated, but the Norwegian text is ready for the first proof reading. :) More spell checking is needed, and several illustrations need to be cleaned up. The work stopped up because I had to give priority to other projects the last year, and the progress graph of the translation show this very well:

If you want to read the result, check out the github project pages and the PDF, EPUB and HTML version available in the archive directory.

Please report typos, bugs and improvements to the github project if you find any.

July 23, 2014 08:40 PM